Regulamin sklepu internetowego www.joannasitarz.pl

 1. Właściciel sklepu, dane kontaktowe

 

 • Właścicielem sklepu internetowego (dalej zwany Sklep) na stronie www.joannasitarz.pl jest SITARZ CONSULTING SP.Z O. O. z siedzibą w 00-240 WARSZAWA, adres: ALEJA „SOLIDARNOŚCI” 68 /121 nr NIP 5252736884 oraz REGON 369318377. Właściciel prowadzi sklep internetowy (dalej zwany Sklep).
 • Kontakt ze Sklepem jest możliwy za pośrednictwem e-maila: sitarz.consulting@gmail.com, listownie pod adresem: ALEJA „SOLIDARNOŚCI” 68 /121 lub za pośrednictwem formularza, który jest dostępny na stronie Sklepu.

 

 1. Funkcjonowanie Sklepu

 

Sklep prowadzi sprzedaż towarów i produktów poprzez zorganizowany sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet. Prezentowane przez sklep towary są produktami do których sprzedaży sklep posiada prawo.

 

 

 1. Zamawianie produktów

 

Zamówienia klientów sklepu są przyjmowane przez stronę internetową Sklepu.

Produkty prezentowane na stronie internetowej sklepu są szczegółowo opisane. W szczególności dotyczy to właściwości, materiałów z jakiego są wykonane (audio, wideo, różne formy tekstowe), ceny, itp. Chcąc zamówić towar klient zobowiązany dane charakteryzujące zamawiane produkty.

 

 1. Instrukcja robienia zakupów w Sklepie

 

4.1.  Po dokonaniu wyboru towaru, Klient musi kliknąć wyraźnie wyglądającą ikonę / obrazek / przycisk przeznaczony do dokonania zakupu np. „do koszyka” lub „kupuję” – w zależności od tego co jest na stronie internetowej.

4.2. Wybrany towar zostaje umieszczony w koszyku Klienta, widocznym w górnym prawym roku strony internetowej. By przejść do koszyka należy kliknąć ikonę np. „płacę” – w zależności od tego co jest na stronie internetowej, następnie pokazane zostaną wybrane przez Klienta towary umieszczone w koszyku.

4.3. By zamówić wybrane towary należy kliknąć ikonę „zamawiam”, która uruchomi stronę na której należy wprowadzić dane Klienta umożliwiające realizację transakcji i wysłanie zamówienia.

4.4. Jeżeli Klient ma założone konto na stronie internetowej sklepu, po zalogowaniu się na konto udostępniane są dla Klienta dodatkowe funkcje takie jak historia dotychczasowych zamówień, podawane adresy dostaw, dostęp do wiadomości wysyłanych na konto Klienta w sklepie z informacjami o dostępnych w sklepie towarach i nowościach.

4.5. Po zaakceptowaniu wybranych towarów Klient zobowiązany jest podać adres email, na który zostaną przesłane zakupione, wprowadza niezbędne dane umożliwiające wysyłkę zamówienia na podany adres email oraz wybiera sposób płatności.

4.6. Płatność za zamówienie może być dokonana jedynie online w jeden z wybranych sposobów: płatność kartą płatniczą lub kredytową lub przelewem za pośrednictwem serwisów PayPal Tpay.

4.7. Dokonanie potwierdzenia zamówienia następuje za pośrednictwem kliknięcia ikony np. „Zamawiam i płacę”.

4.8. Po kliknięciu ikony np. „Zamawiam i płacę” lub wybraniu „Zamawiam i płacę przy odbiorze” a także po dokonaniu płatności online, Klient jest przekierowywany ponownie do strony która umożliwia mu kontynuowanie zakupów lub podsumowanie swojej aktywności na stronie serwisu internetowego.

4.9. Klient winien zrealizować dyspozycję płatności niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Jeżeli na rachunek sklepu lub podmiotów pośredniczących w płatności nie wpłynie kwota za zamówienie, zamówienie nie będzie realizowane. Przed realizacją płatności Klient może w każdym momencie zrezygnować ze złożonego zamówienia wychodząc z podstrony służącej do finalizowania zamówienia. Zamówienie niezakończone płatnością nie będzie realizowane.

4.10. W celu potwierdzenia złożenia zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta podany podczas rejestracji i logowania do konta zostanie przesłana wiadomość mailowa zawierająca szczegółowy nr zamówienia umożliwiający bieżące sprawdzanie  na jakim etapie jest realizacja zamówienia.

4.11. Podany przez Klienta nr telefonu lub adres poczty elektronicznej może być wykorzystany przez sklep w celu potwierdzenia złożonego zamówienia lub wyjaśnienia wątpliwości związanych z jego realizacją.

 

 1. Ceny towarów

 

Sklep podaje na stronie internetowej ceny towarów będące cenami brutto w polskich złotych, zawierające podatek VAT. Do ceny towaru nie jest wliczony koszt przesyłki, który jest ustalany indywidualnie po wybraniu przez Klienta formy dostawy. Cena towaru podana na stronie sklepu po złożeniu zamówienia przez klienta staje się ostateczna i  nie może ulec zmianie bez względu na zmiany lub promocje wprowadzane przez Sklep. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów znajdujących się na stronie internetowej sklepu, wprowadzania nowych towarów jak również usuwania ze strony towarów już nie będących w sprzedaży, organizowania akcji promocyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego, a także innych przepisów prawa.

 

 1. Towary i ich dostępność

 

Towary prezentowane na stronie internetowej Sklepu są towarami dostępnymi w chwili ich prezentowania. W sytuacji, gdy kilku Klientów złoży zamówienie na ten sam towar powodując jego wyczerpanie, Klient lub Klienci, którzy złożą zamówienie jako ostatni zostaną powiadomieni indywidualnie, telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną, o braku możliwości realizacji zamówienia ze względu na wyczerpanie zapasów towaru. Każdy produkt na stronie sklepu ma indywidualną informację dotyczącą dostępnej konfiguracji danego produktu oraz innych szczegółów a także o braku produktu w konkretnej konfiguracji. Produkty niedostępne nie mogą zostać zamówione. Klient może skierować do Sklepu zapytanie o produkt poprzez wiadomość e- mailową.

 

 1. Niezrealizowanie zamówienia

 

Jeżeli zaistnieje brak możliwości realizacji zamówienia złożonego przez Klienta z powodu braków w magazynie lub z innej przyczyny niezależnej od sklepu, Klient będzie niezwłocznie informowany na adres poczty elektronicznej podany przez klienta lub telefonicznie.

 

 

 

 1. Dostawa i realizacja zamówienia

 

 • Sklep realizuje zamówienia i dostawy tylko na terenie Polski.
 • Realizacja zamówienia opłacanego online następuje po otrzymaniu potwierdzenia przelewu na konto sklepu (za pośrednictwem PayPal lub Tpay).
 • Jeżeli Klient wskazał jako adres dostawy towaru konkretny adres lub konkretny sklep stacjonarny towar jest wysyłany w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia złożenia zamówienia. Datę wysyłki zamówienia opłaconego online za pośrednictwem serwisów płatniczych PayPal lub Tpay należy liczyć od daty wpływu całkowitej kwoty za zamówiony towar na konto sklepu lub podmiotów trzecich pośredniczących w transakcji.
 • Zamówiony towar jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty przewidywany czas dostawy zamówienia to jeden dzień roboczy od dnia nadania przesyłki. Maksymalny czas realizacji zamówienia od dnia złożenia zamówienia do dnia dostarczenia zamówienia to 6 dni.

 

 1. Formy płatności za zamówienie

 

9.1. Zamówienie może być opłacone za pomocą jednego z poniżej wskazanych sposobów:

 

 • przelewem, za pomocą tzw. szybkiego przelewu lub przelewu elektronicznego dokonywanego za pośrednictwem serwisu PayPal lub Tpay;
 • przelewem z karty płatniczej lub kredytowej, przy czym zamówienie jest realizowane dopiero po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym sklepu internetowego.

 

 1. Umowa sprzedaży

 

 • Informacje umieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 • Umowa może być zawarta w języku polskim.

 

 1. Wykonanie umowy – termin

 

Dostawa zamówionego towaru następuje w terminie do 5 dni roboczych od dnia prawidłowego złożenia zamówienia, w zależności od tego, jaki wariant dostawy wybrał Klient. W przypadku braku towaru, Sklep zobowiązuje się do poinformowania Klienta o niemożliwości zrealizowania zamówienia. Zamówienie jest realizowane w dni robocze, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

 

 1. Dostawa – koszt

 

 • Sklep zastrzega sobie możliwość realizowania dostaw jedynie na terenie Polski.

Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy wg aktualnej stawki cenowej wybranego kuriera:

– przesyłka kurierska standardowa,

– przesyłka kurierska standardowa,

– przesyłka kurierska ekspresowa,

– przesyłka pocztą – według taryfy poczty

 

 1. Zasady odstąpienia od umowy

 

 • Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży towaru w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
 • Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, gdy Klient jest w posiadaniu zakupionej rzeczy.
 • Celem wykonania prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest poinformować Sklep poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia woli pisemnie, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Sklepu w zakładce „Odstąpienie od umowy” a następnie fizycznego zwrotu towaru.
 • W sytuacji odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży, Sklep zwróci Klientowi otrzymaną za zwracany towar płatność wraz z kosztami wysyłki niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o zwrocie, nie później niż w terminie 14 dni.
 • Zwrot płatności nastąpi w ten sam sposób w jaki została ona uiszczona przy zakupie zwracanego towaru.
 • Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu towaru lub potwierdzenia dokonania zwrotu.
 • Zwrotu towaru należy dokonać niezwłocznie na adres Sklepu w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany towar zostanie zwrócony nie później niż przed upływem 14 dni.
 • Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.
 • W przypadku zmniejszenia wartości rzeczy ze względu na korzystanie z rzeczy w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jej charakteru, cech i charakteru, odpowiedzialność za powyższe ponosi Klient.

 

 1. Reklamacje

 

 • Przedmiotem sprzedaży są rzeczy nowe, wolne od wad, odpowiedzialność za wady w przypadku ich wystąpienia ponosi Sklep
 • Towary nabyte w Sklepie mogą być reklamowane zgodnie z zasadami uregulowanymi przez kodeks cywilny dotyczącymi rękojmi, w terminie dwóch lat od wydania rzeczy Klientowi, jeśli wada rzeczy w tym czasie zostanie ujawniona i będzie świadczyć o niezgodności towaru z umową.
 • Reklamacja może być złożona w Sklepie za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź listownie na adres Sklepu za pośrednictwem formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie sklepu w zakładce Reklamacje (inny sposób wybrany przez Klienta). Składając reklamację Klient jest zobowiązany podać przyczyny reklamacji, swoje dane kontaktowe oraz dane niezbędne do zidentyfikowania zamówienia a także zobowiązany jest odesłać reklamowany towar. Składając reklamację online Klient w formularzu reklamacji online winien podać adres, spod którego kurier odbierze reklamowany towar na koszt sklepu.
 • Sklep ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji i poinformowanie Klienta o jej wyniku. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Klient otrzyma zwrot poniesionych kosztów zakupu towaru oraz reklamacji. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, Klient otrzyma zwrot towaru wraz z uzasadnieniem decyzji. Zwrot kosztów nastąpi po ustaleniu z Klientem wybranego przez niego sposobu.

 

 

 

 1. Potwierdzenie zakupu

 

Sklep załącza fakturę VAT do zakupionego towaru jeśli Klient zaznaczy opcję iż taką fakturę chce otrzymać. Za błędne dane podane przez klienta do faktury odpowiada klient.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych

 

Klient wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 z dnia 2016.06.28), brak zgody uniemożliwi wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.

 

 1. Przetwarzanie danych w celach marketingowych

 

Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 z dnia 2016.06.28) w celu przekazywania mu materiałów promocyjnych oraz reklamowych.

 

 1. Administrator Danych Osobowych

 

Administratorem danych osobowych jest Joanna Sitarz. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich zmiany, poprawienia oraz usunięcia.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY KLIKNIJ I POBIERZ >>>

WZÓR REKLAMACJA TOWARU KLIKNIJ I POBIERZ >>>>

 

TU PRZECZYTASZ Regulamin bezpieczeństwa danych wraz z Polityką prywatności i polityką cookies portalu, serwisu www.joannasitarz.pl