Żadna informacja, jaką zdobędziesz tutaj nie stanowi doradztwa w jakiejkolwiek dziedzinie życia (finanse, zdrowie, biznes, bogactwo, miłość, relacje międzyludzkie) ale formę podzielenia się tym, co według autorki Joanny Sitarz jest ważne, natomiast odpowiedzialność za wykorzystanie tych informacji oraz osiągnięte w ten sposób rezultaty leży po Twojej stronie